Student publication of the year

award300Teknovatøren has won student publication of the year at the University of Oslo. Read the jury statement below (Norwegian)

Juryens begrunnelse

Teknovatøren belyser sentrale, samfunnsrelevante temaer tilknyttet teknologisk utvikling, innovasjon og kunnskapsproduksjon på en utfordrende måte. Magasinet inntar en unik plass som en samfunnsvitenskapelig og humanistisk publikasjon som på en forskningsbasert, åpen og kritisk måte problematiserer viktige temaer innen vitenskapelig og teknologisk utvikling.

På TIK senteret er Teknovatøren mer enn et tidsskrift. Magasinet er sterkt integrerende og motiverende for masterstudentene, og har styrket båndet mellom studenter og vitenskapelige ansatte. Magasinet løfter frem studentenes kunnskaper, engasjement og formidlingsevner på en imponerende måte. Gjennom magasinet får studentene verdifull erfaring i å formidle sin faglige kunnskap på en ikke-akademisk måte til brede lesergrupper.